Øko-certificering

Mode – og tekstilindustrien er international. Mange tekstilprodukter bliver designet i et land, råvaren produceres i et andet land og forædlingen af produktet sker til tider i flere lande.

Det er en vigtig årsag til, at en økologisk tekstilcertificering skal være global. Global Organic Textiles Standard (GOTS) er en global standard, som dækker alle led i forædlingsprocessen af råvaren. Det vil sige lige fra ginning, spinding, farvning, vævning, syning og pakning af det endelige produkt.

Råvarerne – eks. bomuld, hør, uld, silke – skal være certificeret i henhold til EUs økologiforordning 834 af 28. juni 2007 og/eller den nordamerikanske økologilovgivning (USDA NOP) før certificering i henhold GOTS kan begynde.

For at overholde GOTS-standard skal hele produktet være certificeret, før produktet kan sælges som GOTS-certificeret. Eksempelvis kan en ammepude ikke være GOTS-certificeret, hvis det kun er stoffet puden er syet af, der er GOTS-certificeret, men fyldet i puden ikke er GOTS-certificeret.

Udover miljømæssige kriterier indeholder GOTS-standard også sociale kriterier efter de forskrifter International Labour Organisation (ILO) har besluttet. Det betyder at ansatte har retten til at organisere sig i faglige organisationer, og at arbejdsforholdene skal være forsvarlige med hensyn til sundhed og sikkerhed. ILO er den eneste FN organisation, hvor både regeringer og arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.

Du kan genkende et GOTS-certificeret produkt ved, at GOTS-logo er anført sammen med et certificeringsnummer.

Udover GOTS er der i Tyskland standarden IVN Best, som kræver, at råstoffet ikke alene skal være økologisk men også biodynamisk dyrket. IVN Best lever op til alle GOTS-kriterier.

Den amerikanske økologilovgivning, som er gældende i USA, er mere restriktiv end EU’s økologiforordning, da den ikke anerkender landbrug, som er under omlægning fra konventionel til økologisk dyrkede landbrug.